De Wijnhuistoren is al heel wat keren door kunstenaars vereeuwigd. Als wereldse toren werd hij gebouwd met veel aandacht voor het uiterlijk. De architect Hellenraet is in Zutphen vereerd met een plein dat naar hem is genoemd

Hier verzamelen we de kunstzinnige uitingen waarin de wijnhuistoren de hoofdrol speelt.

 

Waarschijnlijk de oudste afbeelding van de Wijnhuistoren is die op de Zutphense kaart uit de atlas van Blaeu uit 1645. Wellicht is de weergave zelfs gebaseerd op de ontwerpschetsen omdat het uiterlijk niet helemaal overeenkomt met die op de betrouwbare tekening van jan de Beijer uit ongeveer dezelfde tijd. De hoektorentjes zijn er nooit geweest. Het maken van zo’n atlas was veel werk en het veldwerk zal dus hele goed gedaan kunnen zijn toen de toren nog niet af was (1625). Wellicht waren er plannen voor hoektorentjes die ¬†nooit zijn gerealiseerd.

Groenmarkt met Wijnhuistoren door Cornelis Pronck 1729

 

Groenmarkt met Wijnhuistoren, Fons Lansman. De in 2018 gestorven Fons Lansman heeft Zutphen al heel wat keren in beeld gebracht. Vaak met een vleugje romantiek van voorbije jaren

 

In 1951 schilderde P,H. Hamers deze aquarel van de Wijnhuistoren. Het terrein aan de Halve Maanstraat / Melatensteeg heeft jarenlang braak gelegen.  Het is de plek waar de herberg stond waar de familie Beethoven ooit logeerde. Het verhaal in Zutphen gaat dat daar de kleine Ludwig het levenslicht zag