Op marktdagen, donderdag en ’s zaterdags van in juni, juli en augustus, wordt de beiaard van 11.00-12,00 uur bespeeld door de stadsbeiaardier.

Wijnhuisconcerten
Dit jaar zijn er 4 Wijnhuisconcerten te beluisteren. Twee van deze concerten zullen door gastbeiaardiers worden gespeeld. Informatie daarover volgt nog. Het laatste Wijnhuisconcert is een themaconcert: Carillon en Poëzie. Een mooie combinatie van toon- en dichtkunst

Wandelconcerten
De drie wandelconcerten worden georganiseerd in samenwerking met de Stichting Henrick Bader Orgel. De concerten beginnen in de Sint Jan Kerk dan volgt de Lutherse kerk. Daarna is een bespeling van het Wijnhuiscarillon, te beluisteren in de luistertuin “Het Wöhrmanns Hofje” tussen Bakkerstraat en Kuyperstraat. Het concert wordt vervolgens afgesloten met een kort concert op het Baderorgel in de St. Walburgiskerk.

Voor alle concerten van de Stichting Henrick Baderorgel: zie www.baderorgel.nl

Evenemenstconcerten / themaconcerten
Bij belangrijke evenementen en feestdagen zal het carillon ook te horen zijn. Deze worden gespeeld door stadsbeiaardier Frans Haagen.

Wijnhuisconcerten

28 juni van 19:30 tot 20:30  Frans Haagen

19 juli van 1930 tot 20:30  Wim en Elien van den Broeck ( Meerhout België)

2 augustus van 19:30 tot 20:30 Monika Kazmiercak (Gdansk, Polen)

6 septembervan 19:30 tot 20:30  Carillon en Poëzie (Frans Haagen en Jan Ravensteijn)

Wandelconcerten

In samenwerking met de stichting Henrick Baeder orgel

15:30 uur Sint Jan

16:00 uur Lutherse kerk

16:30 Wijnhuiscarillon

17:00 uur Walburgiskerk

Beiaardiers:

30 juni             Frans Haagen

28juli              Frans Haagen

25 Augustus   Gijsbert Kok

Evenementsconcerten

Stadsbeiaardier Frans Haagen

Herdenking 333e geboortedag van J.S. Bach in het kader van “the European Day of Early Music”

21 maart van 12:00 tot 13:00 uur

Koningsdag

27 april van 10:30 tot 11:30 uur

 Mendelsohn Festival (in samenwerking met Geelvinckmuseum: “Klavieren in Zutphen”)

18 mei korte bespelingen tijdens Geelvinck festival om 14:30, 15:40, 16:30, 17:30 uur)

Mozartfestival

26 mei van 14:00 tot 16:00 uur

Cello festival (van 28 augustus to 1 september)

Voor programma zie : www.cellofestivalzutphen.nl

Open monumentendag

14 september van 11:00 tot 12:00 uur

Jukebox: “Niet te vergeten muziek”

Aandacht voor Wereld Alzheimerdag, met kraam op de markt

19 september van 11:00 tot 13:00 uur

Intocht Sinterklaas

23 november van 9:30 tot 10:30 uur

Sinterklaasconcert

30 november van 11:00 tot 12:00 uur

Adventsconcert

7 december van 11:00 tot 12:00 uur

Kerstklokken en midwinterhoorns

15 december van 16:00 tot 17:00 uur

Kerstconcert

21 december van 11:00 tot 12:00 uur