Op marktdagen, donderdag wordt de beiaard bespeeld van 11.00-12,00 uur. Op zaterdagen van de maanden mei t/m september van 14:00 – 15:00 uur  bespeeld door de stadsbeiaardier.

Wijnhuisconcerten
Dit jaar zijn er  5 Wijnhuisconcerten te beluisteren. Drie van deze concerten zullen door gastbeiaardiers worden gespeeld. Het laatste Wijnhuisconcert is een themaconcert: Carillon en Johanette Zomer. De wereldwijd optredende Zutphense opera zangeres klinkt met de klokken. Een mooie combinatie van klok en stemband

Wandelconcerten
Wandelconcerten worden georganiseerd in samenwerking met de Stichting Henrick Bader Orgel. De concerten beginnen in de Sint Jan Kerk, daarna is een bespeling van het Wijnhuiscarillon, te beluisteren in de luistertuin “Het Wöhrmanns Hofje” tussen Bakkerstraat en Kuyperstraat. Het concert wordt vervolgens afgesloten met een kort concert op het Baderorgel in de St. Walburgiskerk.

Evenemenstconcerten / themaconcerten
Bij belangrijke evenementen en feestdagen zal het carillon ook te horen zijn. Deze worden gespeeld door stadsbeiaardier Frans Haagen.

Wijnhuiscarillon (programma 2022)                         

Elke donderdag 11:00 – 12:00 Marktbespeling, gedurende het hele jaar door Frans Haagen                                                     

Elke zaterdag 14:00 – 15:00 Marktbespeling, van mei t/m september door Frans Haagen   

27 april 11:00- 12:00: koningsdag, door Frans Haagen

21 mei, 14:00 – 16:00: Jukebox door Frans Haagen (Op de markt staat een kraam van de Vrienden van het Wijnhuiscarillon. Daar kunt u een muzikaal verzoek indie

10, 11, 12 juni Beethovenfestival, (voor tijden zie de website van het Beethovenfestival: www.beethoven-festival.nl)

26 juni 16:00 – 17:30 Wandelconcert* door Frans Haagen. 16:30 Wöhrmannhofje

1 juli 19:30 – 20:30 Wijnhuisconcert door Frans Haagen

6 – 10 juli: Zomer academie , zie website www.zomeracademiezutphen.nl

15 juli  19:30 – 20:30 Wijnhuisconcert door Bauke Reitsma

29 juli  19:30 – 20:30 Wijnhuisconcert door Maurits Bunt

31 juli: 16:00 – 17:30 Wandelconcert * beiaardier  Sander van den Houten, 16:30 Wöhrmannhofje

12 augustus 19:30 – 20:30 Wijnhuisconcert door Akiko Nanhu        

9 september  19:30 tot 20:30  Donateursconcert Carillon Frans Haagen en Cello … Prive tuin centrum

18 september 11:00 – 12:00 open monumentendagen  door Frans Haagen

26 november 09:30 – 10:30 Intocht Sinterklaas door Frans Haagen

3 december 11:00 – 12:00 Sinterklaasconcert door Frans Haagen 

10 december 11:00 – 12:00 Adventsconcert door Frans Haagen

18 december 16:00 – 17:00 Midwinterhoorns door Frans Haagen en de Bornse midwinterhoornblazers Trap wijnhuistoren

31 december 11:00 12:00 oudejaarsconcert door Frans Haagen

* i.s.m. de Stichting Henrick Baader Orgel

16:00 uur Sint Janskerk

16:30 uur beiaard (te beluisteren vanuit het Wöhrmannhofje, Bakkerstraat)

17:00 uur Walburgiskerk